Najnowsze doniesienia w sprawie GetBacku
Sprawa GetBacku
56-62 proc. - na taką skalę redukcji zobowiąząń GetBacku z tytułu zabezpieczonych obligacji zgodziło się Quercus TFI.
Quercus odpuścił GetBackowi najwięcej Piotr Osiecki w areszcie do 20 grudnia
Quercus odpuścił GetBackowi najwięcej Piotr Osiecki w areszcie do 20 grudnia
DGP: NIK dopatrzył się nieprawidłowości przy debiucie GetBacku GetBack zredukował zadłużenie o 450 mln zł
DGP: NIK dopatrzył się nieprawidłowości przy debiucie... GetBack zredukował zadłużenie o 450 mln zł
Otrzymujesz niniejszą korespondencję gdyż wyraziłeś zgodę na otrzymywanie przedmiotowego newslettera od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. Przypominamy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o., ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. W spółce jest powołany Inspektor Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl.
Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia naszych usług oraz w celach ar­chi­wal­nych. Posiadasz prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia prze­twa­rza­nia, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia udzielonej zgody. Wnioski w powyższym zakresie pro­si­my kierować na adres: rodo@bonnier.pl.